За мен | Лиляна Тръпчева – детски психолог

Името ми е Лиляна Тръпчева. По образование, професия и призвание съм детски психолог и психотерапевт. Завършила съм “Детско–юношеска и училищна психология /диагностика и консултиране/” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В хода на годините съм се обучавала и развивала в методите на работа с арт-терапия, психодрама и психоаналитична психотерапия. Членувам в Дружеството на психолозите, Българска Асоциация по Психотерапия.

Работя с деца и семейства от 2004г. в отдел „Закрила на детето“, фондация „За нашите деца“, фондация „Екип“, арт-студио „ДеСтил”, фондация „Асоциация Анимус“, център „Алос”, образователен център „Експлораториум“. Имам опит като психолог, социален работник, обществен възпитател, обучител и консултатнт по редица проекти, насочени към подкрепа на деца в риск и техните семейства.

Консултирам семейства във връзка с житейски кризи, през които преминават.

Работя терапевтично с деца при трудности с адаптация в детска градина, училище, чести конфликти с приятелския и семейния кръг, затруднена концентрация, агресивно поведение, самонаранявания, силни страхове, панически атаки, преживяни травматични ситуации и други.

В хода на сесиите имаме възножност да формулираме заявката, да стигнем до същинското затруднение в дадена ситуация, да помислим за различни варианти за решение, да насочим усилията върху изработване на адаптивни стртегии за справяне с напрягащи ситуации.

Вярвам, че за пълноценната работа с деца е необходимо:

  • терапевтът и родителят да бъдат партньори. За да успеем е важно да сме партньори в процеса на трансформация. Ще изследваме онова, което вече сте опитали, вашите успешни и неуспешни методи за справяне със ситуацията. Правейки това ще ви помогна да се движите напред с помощта на нови по-ефективни схеми и модели.
  • индивидуално отношение и равнопоставеност. Всяко дете е различно и уникално по своята същност, темперамент, опит, светоусещане и всяко има право на внимание, уважение, предоставяне на условия за развитие на пълния му потенциал. Помощта, която се оказва, е пряко свързана с по-добра интеграция в социалната среда.
  • използването на точните думи и професионален език са важни, за да Ви запозная с психологическата оценка на вашето дете и неговите нужди в детайли и по понятен начин.

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с мен. Ще се радвам в откровен разговор заедно да решим дали мога да ви бъда от полза.

Професионални организации, в които членувам, с които работя, проекти:

Дружество на психолозите в България

Българска асоциация по психотерапия

Alos – Център за неформално образование и култура

Всичко за родителите – статии, справочник, полезна информация

Групи за обмяна на опит – Ролята на майката и бащата във възпитанието и развитието на детето

1 Наум – място за родители

Рубриката “Въпроси към психолога” можете да видите тук.