За връзка

Понеделник-Петък: 09:00 - 17:00

Приемно време

Детско-юношески психолог и психотерапевт

Лиляна Тръпчева — детски психолог и психотерапевт

Здравейте,

Това е личният ми сайт, в който представям работата си – психологическо консултиране и психотерапия на деца и семейства, по начин, защитаващ личното достойнство, основаващ се на професионализъм, дискретност и уважение на личността.

Аз съм Лиляна Тръпчева – психолог, психотерапевт,  магистър по детско-юношеска психология. Член съм на Дружеството на психолозите в България, на Българската асоциация по психоанализа, развивам се в школата на Лаканианската психоанализа. От 2004 година работя с деца и семейства.

В сайта може да научите повече за мен, да прочетете авторски статии и публикации, както и да се запознаете с въпроси и отговори към родители относно детското развитие.

терапевтична работа с възрастни​

 • Изведнъж осъзнавате, че от известно време водите нездравословен начин на живот
 • Имате усещането, че трудно се побирате в кожата си
 • Едва овладявате гнева си
 • Имате усещане, че не може да се справите с всичките си задължения
 • Преживявате, че сте различни от останалите
 • Преживявате панически атаки или депресивни състояния с неизяснен произход
 • Искате да достигнете до хармония и баланс със себе си
 • Преминавате през тежък период в живота си
 • Чувствате се неразбрани
 • Трудно ви е да намерите изход
 • Трудно заспивате нощем
 • Натрапчиви мисли обсебват съзнанието Ви
 • Чувствате се виновни за случващото се
 • Имате усещането, че нещата се изплъзват от контрол
 • Преживяване за неспособност и провал

Такива усещания могат да бъдат провокирани в някоя от следните ситуации:

 • Преживяване на загуба на близък човек
 • Развод
 • Преживяно насилие
 • Раздяла с любим
 • Разбиране за невъзможност за продължаване на рода
 • Оставане без работа и други

терапевтична работа с деца

 • Наблюдавате промяна в поведението на детето си без видима причина.
 • Получавате оплаквания от педагогически специалисти, които работят с него.
 • Трудно общуване.
 • Започва да бяга от училище; да влиза в чести пререкания със съученици.
 • Влошило е успеха си.
 • Имате усещането, че непрекъснато Ви саботира.
 • Не може да задържите вниманието му за продължително време.
 • Бяга от вкъщи.
 • Има симптоми като нощно напикаване.
 • Заекване.
 • Притеснявате се, че е прекалено затворено и срамежливо.
 • Наблюдавате самонараняващо се поведение.
 • Занемарило е личната си хигиена.
 • Притеснявате се как преживява развод или раздяла на родителите си.
 • Срещате трудности с отглеждането и възпитанието на дете, което сте осиновили.
 • Имате усещането, че правите всичко по силите си, но пак не се справяте достатъчно добре като родител.
 • В случаите, в които детето е станало свидетел или жертва на насилие.
 • Има поставена диагноза и препоръчана работа с психолог и др.
 • Често лъже и краде.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Психологическото консултиране

Най-често хората се възползват от психологическото консултиране, когато искат да намерят отговори свързани с междуличностни отношения. Тогава психологът с помощта на професионалните си знания и умения може да Ви подкрепи при разпознаването на нови възможности при решаването на съответни проблеми, както и да се достигне до разбиране на неосъзнаваните причини, допринесли за създаването на тази ситуация. Типично за психологическото консултиране е, че е краткосрочно и фокусирано върху даден проблем и стратегиите за справяне с него.

Психотерапията

Най-кратко казано е „Лечение чрез говорене“. По време на сесия човек има възможността да изговори нещата, които го тревожат. С помощта на въпроси и логически връзки се достига до основополагащата причина за закостенели мисли и модели на поведение. С разглеждането и анализирането им, целта е клиентът да промени гледната си точка, да я осъзнае по нов начин и да се адаптира по-добре в обкръжаващия го свят.
Терапията е своеобразен път към себе си, осъзнаване на собствените мотиви, движещи сили, чрез преживявания от типа „А-ха”, когато човек има усещането, че е достигнал до прозрение, благодарение, на което вече е способен по нов и по-успешен начин да пренареди нагласите, очакванията, вижданията си за света, както и да изгради нови стратегии за справяне в различни житейски ситуации.

Психотерапия с деца

Обуславя се от факта, че речникът на децата е беден на думи, поради което изразяват себе си предимно чрез игра, рисуване, моделиране, фантазиране. Сесиите с тях наподобяват игра, тъй като основните инструменти за работа са: кукли, рисунки и артистичното творчество.

онлайн консултиране

Онлайн консултиране  е предпочитан метод за работа по време извънредното или от хора, живеещи в чужбина.

То работи добре при тинейджъри или възрастни. 
Този метод за работа би могъл да е полезен при справяне с натрапливи мисли, раздразнителност, потиснатост, несигурност, малоценност, стеснителност, повишена тревожност, паник атаки, преминаване през кризисни ситуации и др.

Средни важни условия, за да се случи ангажиране, за да се осигури необезпокоявано място и време, както и доверие, че конфиденциалността е гарантирана.

Предоставянето Психологическо консултиране и Психотерапия в кабинета в гр. София, се провежда  съгласно препоръките на СЗО и Министерство на Здравеопазването. 

 • Дезинфекциране на повърхността; 
 • Условия за дезинфекция на ръцете и измиването им с топла вода и сапун;
 • Употреба на защитни маски и калцуни; 
 • Спазване на необходимата дистанция;
 • Осигуряване на времеви прозорец между сесиите за проветряване, дезинфекция и незасичане на посетителите;
 • Дори и при лека настинка, температура или неразположение на която и да е от страните, сещата се отлага. 

Сесии се записват след предварителен разговор и договаряне на час.