За връзка

Понеделник-Петък: 10:00 - 18:00
Събота: 10:00 - 15:00

Приемно време

Лиляна Тръпчева

детски психолог,

психотерапевт

Здравейте,

Това е личният ми сайт, в който представям работата си – психологическо консултиране и психотерапия на деца и семейства, по начин, защитаващ личното достойнство, основаващ се на професионализъм, дискретност и уважение на личността.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Психологическото консултиране

Форма на взаимодействие с клиента, насочена към решаване на различни, главно психологически, проблеми, свързани с трудности в междуличностните отношения. С помощта на професионални знания и умения се подкрепя клиента да разпознае и преживее нови възможности при решаването на съответни проблеми, изграждане на нагласи и ценности, които ще го подпомогнат да се чувства по-добре в социалната среда, подкрепа при мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне в кризисни ситуации. За разлика от терапията консултирането се характеризира с краткосрочност, фокусиране върху конкретен проблем и начините за справяне с него.

Психотерапията

Най-кратко казано е „Лечение чрез говорене“. По време на сесия човек има възможността да изговори нещата, които го тревожат. С помощта на въпроси и логически връзки се достига до основополагащата причина за закостенели мисли и модели на поведение. С разглеждането и анализирането им, целта е клиентът да промени гледната си точка, да я осъзнае по нов начин и да се адаптира по-добре в обкръжаващия го свят.
Терапията е своеобразен път към себе си, осъзнаване на собствените мотиви, движещи сили, чрез преживявания от типа „А-ха”, когато човек има усещането, че е достигнал до прозрение, благодарение на което вече е способен по нов и по-успешен начин да пренареди нагласите, очакванията, вижданията си за света, както и да изгради нови стратегии за справяне в различни житейски ситуации.

Психотерапията с деца

Обуславя се от факта, че речник на децата е беден на думи, поради което изразяват себе си предимно чрез игра, рисуване, моделиране, фантазиране. Сесиите с тях наподобяват игра, тъй като основните инструменти за работа са: кукли, рисунки и артистичното творчество.

СЛУЧАИ, В КОИТО БИХ МОГЛА ДА СЪМ ВИ ПОЛЕЗНА

Чрез методите на психотерапията мога да помогна на Вас или на детето Ви в следните ситуации:

терапевтична работа с възрастни​

 • Изведнъж осъзнавате, че от известно време водите нездравословен начин на живот
 • Имате усещането, че трудно се побирате в кожата си
 • Едва овладявате гнева си
 • Имате усещане, че не може да се справите с всичките си задължения
 • Преживявате, че сте различни от останалите
 • Преживявате панически атаки или депресивни състояния с неизяснен произход
 • Искате да достигнете до хармония и баланс със себе си
 • Преминавате през тежък период в живота си
 • Чувствате се неразбрани
 • Трудно ви е да намерите изход
 • Трудно заспивате нощем
 • Натрапчиви мисли обсебват съзнанието Ви;
 • Чувствате се виновни за случващото се
 • Имате усещането, че нещата се изплъзват от контрол
 • Преживяване за неспособност и провал

Такива усещания могат да бъдат провокирани в някоя от следните ситуации:

 • Преживяване на загуба на близък човек
 • Развод
 • Преживяно насилие
 • Раздяла с любим
 • Разбиране за невъзможност за продължаване на рода
 • Оставане без работа и други

терапевтична работа с деца

 • Наблюдавате промяна в поведението на детето си без видима причина.
 • Получавате оплаквания от педагогически специалисти, които работят с него.
 • Трудно общуване.
 • Започва да бяга от училище; да влиза в чести пререкания със съученици.
 • Влошило е успеха си.
 • Имате усещането, че непрекъснато Ви саботира.
 • Не може да задържите вниманието му за продължително време.
 • Бяга от вкъщи.
 • Има симптоми като нощно напикаване.
 • Заекване.
 • Притеснявате се, че е прекалено затворено и срамежливо.
 • Наблюдавате самонараняващо се поведение.
 • Занемарило е личната си хигиена.
 • Притеснявате се как преживява развод или раздяла на родителите си.
 • Срещате трудности с отглеждането и възпитанието на дете, което сте осиновили.
 • Имате усещането, че правите всичко по силите си, но пак не се справяте достатъчно добре като родител.
 • В случаите, в които детето е станало свидетел или жертва на насилие.
 • Има поставена диагноза и препоръчана работа с психолог и др.
 • Често лъже и краде.