Психотерапия в условията на криза, породена от COVID-19

Share on facebook
Share on twitter

Въпрос:

“Здравейте, дали и как бих могла да се консултирам относно промени в поведението на детето ми, предвид предприетите предпазни мерки от страна на държавата, поради наличието на коронавирус в България?”

Отговор:
Здравейте,
съгласно етичния кодекс и препоръките за безопасност, с цел запазване здравето на хората в условията на създалата се в световен мащаб криза, психологическо консултиране към момента се провежда според изискванията на ситуацията. Съобразно и Посланието на Българската асоциация по психотерапия, като психотерапeвти имаме етичното задължение да се грижим за другите и да насочим усилията си към овладяване на кризата.

Предвид необходимостта да запазим здравия си разум, умението да анализираме вътрешната и външна реалност и да запазим професионалното отношение към клиентите си, следва някои от условията на работа да се променят.

Тъй като основните усилия в момента са насочени към превенция разпространяването на заболяването чрез ограничаване на социалните контакти, спазване на лична хигиена и др. Провеждането на сесии е препоръчително да се случва чрез общуване онлайн.

В случаите в които се налага провеждането на терапията да е във формат лице в лице, то би следвало да има дистанция от метър и половина, без здрависване, избягване на физически контакт, максимално добри хигиенни условия и редовно проветряване на помещението. Тъй като се налага да не подценяваме риска, застрашаващ здравето и живота ни, би било полезно по-бързо да намерим добър начин за адаптация към новите условия.

С уважение: Лиляна Тръпчева

Абонирайте се

Можете да се абонирате за нашите нови статии.

Споделете статията с приятели

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email