За връзка

Понеделник-Петък: 09:00 - 17:00

Приемно време

Онлайн консултиране

Онлайн консултирането е специфично и различно. Има както своите предимства, така и недостатъци.

Този метод на работа би могъл да е полезен при справянето с натрапливи мисли, раздразнителност, потиснатост, несигурност, малоценност, стеснителност, повишена тревожност, паник атаки, преминаване през кризисни ситуации и др.

Психотерапията онлайн би могла да се работи добре при тинейджъри или възрастни. Най-често  към този метод се обръщат хора, живеещи в чужбина, такива, които не могат да посещават терапевт в мястото, където живеят или пък спешно имат нужда от консултация.

Сред важните условия да се случи е ангажираността да се осигури необезпокоявано място и време, както и доверието, че  конфиденциалността е гарантирана.

Работата с деца от дистанция, посредством компютър, възпрепятства прилагането на основните методи на работа с тях – игра и наблюдение, което я прави неприложима.

Психотерапията онлайн несъмнено дава своите резултати, но я препоръчвам само когато реалната среща е невъзможна.