За мен

LiliИмето ми е Лиляна Тръпчева. По образование, професия и призвание съм детски психолог и психотерапевт. От 15 години работя с деца от две до 18 години, с техните родители и със семейства, които желаят да осиновят дете, придружавам ги по пътя към самопознанието и развитието на собствения потенциал за справяне с кризисни житейски ситуации.

Завършила съм магистратура по “Детско-юношеска психология (диагностика и консултиране)“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работя като психолог на частна практика и по различни проекти. Членувам в Дружеството на психолозите, Българска Асоциация по Психотерапия и няколко НПО. Имам десетгодишна практика в отдел „Закрила на детето“, фондация „За нашите деца“, фондация „Екип“, фондация „Асоциация Анимус“.

В хода на годините съм се обучавала и развивала в методите на работа с психодрама, психоаналитична психотерапия и такава на обектните отношения.

Придобила съм опит в работата с деца, юноши и семейства, осиновявания, превенция на изоставянето, деца с диагноза „Хиперактивност и разстройство на вниманието“, деца с девиантно поведение, отпадащи от училище, с асоциални и агресивни прояви и други поведенчески симптоми.

Осъзнавам, че изправянето на човек пред проблеми с детето си е предизвикателство, а решаването им е болезнен процес, който повечето от нас се опитват да избегнат. Когато отлагаме и не търсим решения, това само засилва болката и прави невъзможно психичното и духовно израстване на детето.

Развитието е съпътствано от трудности както за детето, така и за родителя. Понякога кризите стават все по-чести и по-сериозни и могат да се отразят неблагоприятно върху израстването на детето и да доведат до сериозни и значими последствия върху неговото бъдеще. Всеки родител реагира на тези тревоги и трудности по свой ​собствен и уникален начин. Често възниква необходимост от обективен съвет и успокоение.

Чрез психотерапията за деца и родители ще формулираме вашите проблеми, ще изследваме заедно трудностите, през които преминава вашето дете и чувствата, които изпитва; ще открием причините за вашата родителска тревога и ще намерим път към пълноценно преодоляване на проблемите.

Помощта, която ще получите при мен, включва оценка на ситуацията, в която се намирате, план за действие и последващи консултации. Съвместната ни работа ще Ви помогне да се справяте в ежедневни ситуации у дома и в училище, както и с по-сериозни семейни и социални проблеми, свързани с детето. Силно вярвам, че начинът, по който работя, трябва първо и преди всичко да бъде от практическа полза и да води до положителна промяна.

Вярвам, че за пълноценната работа е необходимо:

  • терапевтът и родителят да бъдат партньори. За да успеем е важно да сме партньори в процеса на трансформация. Ще изследваме онова, което вече сте опитали, вашите успешни и неуспешни методи за справяне със ситуацията. Правейки това ще ви помогна да се движите напред с помощта на нови по-ефективни схеми и модели.
  • индивидуално отношение и равнопоставеност. Всяко дете е различно и уникално по своята същност, темперамент, опит, светоусещане и всяко има право на внимание, уважение, предоставяне на условия за развитие на пълния му потенциал. Помощта, която се оказва, е пряко свързана с по-добра интеграция в социалната среда.
  • използването на точните думи и професионален език са важни, за да Ви запозная с психологическата оценка на вашето дете и неговите нужди в детайли и по понятен начин.

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с мен. Ще се радвам в откровен разговор заедно да решим дали мога да ви бъда от полза.

 

Професионални организации, в които членувам, с които работя, проекти:

Дружество на психолозите в България

Българска асоциация по психотерапия

Alos – Център за неформално образование и култура

Асоциация “Нашето семейство”

Всичко за родителите – статии, справочник, полезна информация

Групи за обмяна на опит – Ролята на майката и бащата във възпитанието и развитието на детето

Bulevardbg – Редакторски услуги

Логопедичен център – Стъпка напред

Медицински Център “Детско здраве”

Рубриката “Въпроси към психолога”, в която ежеседмично отговарям, можете да видите тук.