Здравейте,

Аз съм Лиляна Тръпчева – психолог, психотерапевт.
Това е личният ми сайт, в който представям работата си – психологическо консултиране и психотерапия на деца и семейства, по начин, защитаващ личното достойнство, основаващ се на професионализъм, дискретност и уважение на личността.

Повече информация можете да намерите тук.


На този сайт можете да намерите  подробно описание на услугите, които предлагам, статии и публикации, както и отговори на конкретни въпроси, изпратени от читатели.

Facebook google+-logo twitter pinterest-logo