Здравейте,

Аз съм Лиляна Тръпчева – психолог, психотерапевт.
Това е личният ми сайт, в който представям работата си – психологическо консултиране и психотерапия на деца и семейства, по начин, защитаващ личното достойнство, основаващ се на професионализъм, дискретност и уважение на личността.